Aktywność przedsiębiorstw w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w województwie małopolskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
562-566
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
małe i średnie przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój, działania proekologiczne
en
small and medium enterprises, sustainable development, pro-ecological activity
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu było ukazanie znaczenia problematyki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw. Wskazano również etapy zachodzące w przedsiębiorstwie na drodze do zrównoważonego rozwoju oraz korzyści i koszty wynikające z prowadzenia działalności proekologicznej.Funkcjonowanie przedsiębiorstw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju przyczynić się może do wzrostu ich atrakcyjności, a także może wzmocnić ich pozycję konkurencyjną. Realizacja tych zasad pozwala na wytwarzanie towarów i usług w sposób wykorzystujący procesy i systemy ograniczające zły wpływ na środowisko przez oszczędzanie energii i surowców.
Język
en
Treść
The aim of the paper is to present meaning of sustainable development problems in relation to enterprises’ functioning. In the paper there were also pointed stages existing in the enterprise on the way to its sustainable development and profits, costs resulting from pro-ecological activity. Enterprises’ functioning compliant with sustainable development principles may cause increase of their attractiveness and build up their competitiveness position. Realization of those principles allow for production of goods and service in the way using processes and systems limiting bad influence on natural environment by saving of energy and raw materials.
Inne
System-identifier
UR88ac67c79f8945de86c40c82cb5773de