An evaluation of the development capabilities of small farms from producer groups
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
ISSN
2300-0902
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
23-36
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
rozwój gospodarstw zrzeszonych, zdolność rozwojowa, grupa producentów
en
development of associated farms, development capability, agricultural producer group
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badawczym artykułu było określenie przesłanek rozwojowych małych gospodarstw z rejonu rozdrobnionego rolnictwa. Założono, że zdolność do rozwoju gospodarstwa zrzeszonego można traktować jako cenny czynnik produkcji. Badania przeprowadzone w województwie małopolskim wśród kilkuset małych gospodarstw należących do grup producentów rolnych wskazują na wzrost wskaźników ekonomicznych (wielkość ekonomiczna, dochód) po wstąpieniu do grupy.
Język
en
Treść
The aim of the study was to determine the conditions of development of small farms from an area with dispersed agriculture. It was assumed that the development ca-pability of farms belonging to producer groups can be considered as a valuable factor of production. The research covered ca. 300 small farms associated in agricultural producer groups in the Małopolska Voivodeship. It was found that joining a group resulted in improved economic indices (larger economic size, higher income) of farms. Other evidence of their development capabilities may be seen in relatively high values of “group” indicators (e.g. group cohesion), a tendency to formalise cooperation (mainly in the form of an asso-ciation), and a democratic style of management. One of the weaknesses of the associated small farms is insufficient soft skills among farmers, visible in the decision-making process.
Inne
System-identifier
UR393d46bd34494aecb6ff4877261c2efa