Possibilities of renaturalization of mountain fens under Caltho-Alnetum community in the Babia Góra National Park
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego : Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój, Wrocław, 31.08-03.09.2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-934096-5-5
Wydawca
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Possibilities of renaturalization of mountain fens under Caltho-Alnetum community in the Babia Góra National Park
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
259-259
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 4
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój
Początek konferencji
2015-08-31
Koniec konferencji
2015-09-03
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
URca538033ea054d9994a4b59da4ccd3f1