Management in protected areas and protection of biodiversity in rural areas
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Agroecology : monograph
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-64758-06-5
Wydawca
Publishing House of the University of Agriculture
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Management in protected areas and protection of biodiversity in rural areas
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
29-54
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
UR4774e67114fb430d88bc8a2a0510b8db