Porównanie składu podstawowego i aktywności przeciwutleniającej młodych pędów oraz korzenia buraka ćwikłowego (Beta Vulgaris L.)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
ISSN
0365-9445
EISSN
2353-9054
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
496-501
Numer tomu
48
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
skład podstawowy, młode pędy, burak ćwikłowy, aktywność przeciwutleniająca
en
basic composition, young shoots, beetroot, antioxidant activity
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było określenie i porównanie składu podstawowego, a także aktywności przeciwutleniającej młodych pędów oraz korzenia (w zależności od odmiany) buraka ćwikłowego (Beta Vulgaris L.). Przeprowadzone badania wykazały zróżnicowanie zawartości oznaczanych składników w zależności, zarówno od odmiany jak i rodzaju materiału badawczego. Korzeń charakteryzował się istotnie wyższą zawartością suchej masy w odniesieniu do młodych pędów każdej z badanych odmian. Istotnie wyższą zawartość białka, tłuszczu, popiołu, polifenoli ogółem oraz aktywność przeciwutleniającą stwierdzono natomiast w młodych pędach.
Język
en
Treść
The aim the study was to determine the basic composition and the antioxidant activity of young shoots in comparison to the roots (depending on variety) of red beet (beta vulgaris L.). The study showed differences in the content of the analyzes depending both on the variety and type of research material. The roots were characterized by a significantly higher dry matter content in relation to the young shoots of each of the tested varieties. Significantly higher dry matter content in relation to the young shooys of each of the tested varieties. Significantly higher levels of protein, fat, minerals in the ash, total polyphenols and antioxidant activity were found in young shoots compared to the roots.
Inne
System-identifier
UR7dcc69250c02424abb5655daefae3c18