Analiza modelowej łaźni chłodniczej opartej na bazie ogniw Peltiera
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
23
Strony od-do
5-10
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Ogniwo Peltiera, moduł termoelektryczny, łaźnia chłodnicza
en
Peltier, thermoelectric module, cooling bath
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy podjęto próbę wykorzystania ogniw Peltiera do chłodzenia łaźni o pojemności 1,6 litra, co może być alternatywą dla tradycyjnych urządzeń chłodniczych, których działanie oparte jest na sprężaniu czynników chłodniczych . Moduły Peltiera nie zawierają tego rodzaju substancji, ani żadnego ruchomego elementu przez co można uznać je za bezawaryjne, a także bezpieczne dla środowiska . Uzyskane eksperymentalnie wyniki pokazują, że ogniwa są wydajnymi pompami ciepła, obniżając temperaturę jednego litra alkoholu etylowego z temperatury początkowej 23,6°C do temperatury -8°C po 50 minutach, natomiast ostatecznie uzyskując -12,2°C po 104 minutach. Dzięki zastosowaniu ogniw Peltiera możliwe jest szybkie schładzanie produktu lub płynu znajdującego się w łaźni, jednak aby uzyskać niższe temperatury należy zastosować wydajniejsze układy chłodzenia odprowadzające ciepło generowane w czasie pracy modułów.
Język
en
Treść
This paper presents a use of the Peltier cells to cooling bath with 1 .6-liter capacity, which can be an alternative to traditional refrigerant-based cooling devices with vapor-compression systems. Peltier do not contain such substances, or any movable elements so they can be considered fail-safe and environmentally friendly. The experimental results show that the cells are ef - ficient heat pumps with the ability to reduce the temperature of one liter of ethyl alcohol from an initial temperature of 23 .6° C to -8° C in 50 minutes, and finally obtain the -12 .2° C after 104 minutes. The application of the Peltier cells provides a rapid way to cool down a product or liquid in the bath, howe- ver, to obtain a lower temperature an efficient cooling system must be used in order to remove heat generated during operation of the modules.
Inne
System-identifier
UR4436f9a6ec7c42659c420dedfed5adbd