Metody molekularne stosowane do identyfikacji drożdży w winiarstwie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przemysł Spożywczy
ISSN
0033-250X
EISSN
2449-996X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
16-20
Numer tomu
68
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
drożdże, winogrona, metody molekularne, PCR-RFLP, PCR-RAPD
en
yeasts, grapes, molecular methods, PCR-RFLP, PCR-RAPD
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Różnorodność mikroflory drożdżowej znajdującej się na owocach winorośli jest determinowana przez wiele czynników, z których najważniejsze są: odmiana winorośli, stopień dojrzałości jagód, warunki klimatyczne uprawy, położenie geograficzne, mechaniczne uszkodzenie winogron czy prowadzenie zabiegów agrotechnicznych. Klasyczne metody identyfikacji polegające na analizie cech fenotypowych mikroorganizmów charakteryzuje wysoka czułość i specyficzność. Metody oparte na PCR umożliwiają natomiast nie tylko powielenie określonego genu, ale również są stosowane do różnicowania i identyfikacji szczepów drożdży. Połączenie tych dwóch technik gwarantuje sukces pełnej identyfikacji.
Język
en
Treść
The diversity of yeast microbiota, as being present on the grapes, is determined by different factors, such as grape variety, a degree of berry ripeness, climatic conditions for growing, geographical location, physical damage to grapes or agro-technical treatment. Classical methods of identification based on phenotypic analysis of microorganisms are characterized by a high sensitivity and specificity. PCR- based methods can not only amplify specific gene, but also are used for differentiation and identification of yeast strains. The combination of these two techniques ensures successful full identification.
Inne
System-identifier
UR204caa07f09143b0962e4d4644550d17