Estimating the visibility range in the smoke created during combustion of selected wood samples
PBN-AR
Instytucja
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology
ISSN
1898-5912
EISSN
Wydawca
Warsaw University of Life Sciences Press
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
95
Strony od-do
211-220
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.70
Słowa kluczowe
en
fire safety
exotic wood
cone calorimeter
critical time of visibility range reduction
visibility range
Streszczenia
Język
en
Treść
Estimating the visibility range in the smoke created during combustion of selected wood samples. In the article we present changes in the vistibility range in the smoke created during thermal decomposition and/or combustion of selected wood samples in the premises model room-corridor. We determined critical times for the reduction of visibility range in order to assess the general conditions for safely conducting the evacuation of premises. The least danger related to smoke creation and consequently reduction of the visibility range was obtained in case of the sample of jatoba wood. On the other hand the greatest danger caused by a relatively high smoke creation level was observed in case of the sample of teak wood
Język
pl
Treść
Szacowanie zasięgu widzialności w dymie powstałym podczas spalania wybranych próbek drewna. W artykule przedstawiono zmiany zasięgu widzialności w dymie powstałym w trakcie rozkładu termicznego i/lub spalania wybranych próbek drewna w modelowym układzie pomieszczenie – korytarz. Wyznaczono czasy krytyczne redukcji zasięgu widzialności w celu dokonania oceny ogólnych warunków przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi z pomieszczeń. Najmniejsze zagrożenie związane z generacją dymu a tym samym redukcją widzialności otrzymano dla próbek drewna jatoba. Natomiast największe niebezpieczeństwo wynikające ze stosunkowo wysokiej emisji dymu otrzymano dla próbek drewna teak.
Cechy publikacji
Drzewnictwo
Leśnictwo
Wood technology
Forestry
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:796776