Monitoring of radioactive contamination in Polish surface waters in 2012-2013
PBN-AR
Instytucja
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Książka
Tytuł książki
17th Radiochemical Conference
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Monitoring of radioactive contamination in Polish surface waters in 2012-2013
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
17th Radiochemical Conference
Początek konferencji
2014-05-11
Koniec konferencji
2014-05-16
Lokalizacja konferencji
Marianskie Lazne
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Communique
Abstract
Komunikat
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:721829