The analysis of the effects of heat and mass movement during alloy layer forming process on steel cast
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny Technologiczny (Politechnika Śląska)
Książka
Tytuł książki
METAL 2016 : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 25th - 27th, 2016. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-87294-67-3
Wydawca
Tanger
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
The analysis of the effects of heat and mass movement during alloy layer forming process on steel cast
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
dysk optyczny (CD-ROM) s. 110-115
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
en
casting
cast steel
alloy layer
simulation
pl
odlewanie
staliwo
warstwa stopowa
symulacja
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
METAL 2016
Nazwa konferencji
25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials
Początek konferencji
2016-05-25
Koniec konferencji
2016-05-27
Lokalizacja konferencji
Brno
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000112025