Aktualne problemy prawa wyborczego, pod redakcją Bogusława Banaszaka, Andrzeja Bisztygi i Anny Feji-Paszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, September 2015
PBN-AR
Instytucja
Wydział Administracji i Zarządzania (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
20
Numer tomu
1
Seria wydawnicza
1
Numer w serii wydawniczej
1
Numer wydania
1
Wydawca
Uniwersytet Zielonogórski
Miejsce wydania
Zielona Góra
ISBN
9788378422068
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
system wyborczy
Republika Federalna Niemiec
wybory do Bundestagu
elementy systemu wyborczego.
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
System wyborczy do Bundestagu w Republice Federalnej Niemiec. Połączenie systemu wyborów jednomandatowych z systemem wyborów proporcjonalnych.
Początek konferencji
2015-09-17
Koniec konferencji
2015-09-19
Lokalizacja konferencji
Zielona Góra
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Poniższy artykuł został poświęcony organizacji wyborów do Bundestagu. System ten stanowi połączenie wyborów większościowych z systemem wyborów proporcjonalnych a wyborcom przysługują w nim dwa niezależne od siebie głosy. Na system wyborczy w Republice Federalnej Niemiec odbywają się na podstawie norm prawnych Ustawy Zasadniczej z 1949 r., Federalnego Kodeksu Wyborczego z 1993 r. oraz Ordynacji Wyborczej do Bundestagu z 2002 r. Bundestag składa się z 598 posłów (z możliwością zmiany tej liczby zgodnie z zasadami przyjętymi w tym Kodeksie), którzy są wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelowi niemieckiemu od chwili ukończenia osiemnastego roku życia. Liczenie głosów odbywa się obecnie według systemu Sainte-Leque’a.
Cechy publikacji
discipline:Prawo
discipline:Law
Expertise/Research report
Ekspertyza/Raport badawczy
Inne
System-identifier
686972