Pielęgniarstwo w transplantologii : dobór immunologiczny dawcy i biorcy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Lekarski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
Książka
Tytuł książki
Pielęgniarstwo nefrologiczne
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-200-4447-8
Wydawca
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Pielęgniarstwo w transplantologii : dobór immunologiczny dawcy i biorcy
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
217-222
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.49
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
przeszczepienie nerki
zgodność tkankowa
ryzyko immunologiczne
przeciwciała anty-HLA
próba krzyżowa
żywy dawca nerki
leczenie immunosupresyjne
powikłania potransplantacyjne
standard opieki pielęgniarskiej
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000077430