"Projekt Lady" television reality show as a tool for resaping personal branding
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Komunikacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Książka
Tytuł książki
Marketing identity 2016 - Brands we love
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-8105-840-0
Wydawca
FMK
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
"Projekt Lady" television reality show as a tool for resaping personal branding
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
435-444
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Scientific Conference "Marketing Identity 2016: Brands we love"
Początek konferencji
2016-11-08
Koniec konferencji
2016-11-09
Lokalizacja konferencji
Smolnice
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-58deaee9d5de136875004973