Homer: zasada miary, hybris i absurd „sprawiedliwości”.
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Współczesny matrix? : fikcja w życiu gospodarczym politycznym i społecznym.
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-8030-023-1
Wydawca
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Homer: zasada miary, hybris i absurd „sprawiedliwości”.
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
99-123
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.25
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
ded2747c-6229-4f2c-a9fa-351f83d2ace2_99-123