Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2016
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
636
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi
Miejsce wydania
Warszawa
ISBN
9788364547119
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
31,0
Autorstwo oznaczone
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 23
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
ekologia umysłu,
Gregory Bateson,
Polska
Streszczenia
Język
polski
Treść
Znalazły się tu prace reprezentujące obszary dyscyplin i specjalności oraz praktycznych ukierunkowań ważnych typów refleksji i działań: filozofii, w tym epistemologii czy neurolingwistyki oraz psychologii i psychoterapii, kulturoznawstwa i teorii komunikacji, z akcentami z historii nauki, zarządzania, pedagogiki i jej dyscyplin szczegółowych jak dydaktyka ogólna, pedagogika ogólna i historia idei społecznych, terapii rodzin, projektów w sferze sztuki i praktyki komunikacyjnej, tradycji myślowych jak cybernetyka, ekologia w humanistyce, a także obszarów diagnoz dotyczących zakłóceń rozwoju i chorób, jak schizofrenia. Skala zróżnicowania refleksji i wdrożeń wokół idei Batesona zaowocowała koniecznością wydzielenia w tomie następujących przekrojów problemowych oraz kontekstów, w jakich zostały usytuowane zebrane tu artykuły.
Cechy publikacji
discipline:Filozofia
discipline:Językoznawstwo
discipline:Nauki o rodzinie
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
discipline:Pedagogika
discipline:Psychologia
discipline:Socjologia
discipline:Philosophy
discipline:Linguistics
discipline:Family studies
discipline:Management – field of humanities
discipline:Pedagogy
discipline:Psychology
discipline:Sociology
Scholarly monograph
Scholarly monograph is a thematically consistent, comperhensive scholarly treatise. In PBN, conference proceedings books are also considered scholarly monographs. If you are adding a conference proceedings book, please remember to mark also "Collective publication" and "Conference publication" checkboxes.
Monografia naukowa
Monografia naukowa to spójne tematycznie, wyczerpujące opracowanie naukowe. W PBN za monografie naukowe uważane są również zbiorowe książki pokonferencyjne (tzw. conference proceedings). Jeśli dodajesz zbiorową książkę pokonferencyjną, pamiętaj o tym, by zaznaczyć również pola "Publikacja zbiorowa" oraz "Publikacja konferencyjna".
Inne
System-identifier
PBN-R:726595