Analiza bezpieczeństwa obsługi naziemnej i przewozu lotniczego materiałów niebezpiecznych (na wybranym przykładzie)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Wybrane aspekty bezpieczeństwa w transporcie
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-64636-09-7
Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza bezpieczeństwa obsługi naziemnej i przewozu lotniczego materiałów niebezpiecznych (na wybranym przykładzie)
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
51-63
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Inne
System-identifier
WUT4a73744947494c4388cdbe84b838cfc1