Implementation of Small Business act Regarding a Second Chance Policy for European smes – the Case of Poland
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Economic Policy in the European Union member countries
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-7510-210-2
Wydawca
Silesian University
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Implementation of Small Business act Regarding a Second Chance Policy for European smes – the Case of Poland
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
346-358
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
14th International Scientific Conference on Economic Policy in the European Union Member Countries
Początek konferencji
2016-09-14
Koniec konferencji
2016-09-16
Lokalizacja konferencji
Petrovice Karvine
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
433c3378-b3b5-41cc-93cc-72ca182166a8_346-358