Networking behaviors of managers and non-managers in public and private sectors.
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG 2015)
Data publikacji
2015
ISBN
978-1-910810-76-7
Wydawca
Academic Conferences and Publishing International Limited
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Networking behaviors of managers and non-managers in public and private sectors.
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
120-127
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
11th European Conference on Management Leadership and Governance
Początek konferencji
2015-11-12
Koniec konferencji
2015-11-13
Lokalizacja konferencji
Lizbona
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
248b4f56-1d12-4385-a12e-f8365db3ea52_120-127