Badanie przestrzennej jednorodności rozwoju zrównoważonego transportu w Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki
ISSN
1644-275X
EISSN
2353-3005
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
19-28
Numer tomu
36
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
zrównoważony transport,
Unia Europejska,
przestrzenna jednorodność rozwoju,
rachunek wektorowy
angielski
sustainable development
the European Union
vector calculus
spatial uniformity
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem badań przedstawionych w opracowaniu jest analiza przestrzennej jednorodności (niejednorodności) rozwoju Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego transportu. Badanie jednorodności rozwoju Unii w tym obszarze przeprowadzone zostało przy użyciu rachunku wektorowego na podstawie danych dotyczących zrównoważonego transportu prezentowanych w bazie Eurostat. Pomiar zrównoważonego rozwoju jest zagadnieniem dość często przywoływanym w literaturze przedmiotu. Nadal jednak otwartą kwestią pozostają problemy związane z identyfikowaniem i pomiarem różnych obszarów tego rozwoju, w tym także dotyczące zrównoważonego transportu. Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziły znaczne zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej w tym obszarze, co oznacza między innymi brak spójności i małą integrację podejmowanych działań w tym obszarze.
Język
angielski
Treść
The aim of the research presented in the paper is to analyze the spatial homogeneity (heterogeneity) of development of European Union in the field of sustainable transport. The examination of the spatial uniformity in this area has been carried out on the basis of the vector calculus. In the conducted research the data for sustainable transport presented in the Eurostat database has been used. The measurement of sustainable development is quite often presented in the literature. Still an open question there are problems related to the identification and measurement of the different areas of this development. The study focused on the area of sustainable transport. The results of the analysis confirmed a significant diversification of the EU in this area.
Inne
System-identifier
PX-58e21ed3d5de0fdf4b4d9ab0
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych