Późnoglacjalna i holoceńska ewolucja torfowiska w Dzikowie (Kotlina Toruńska) w świetle badań paleogeograficznych.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Ziemi (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Landform Analysis
ISSN
1429-799X
EISSN
2081-5980
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
95-103
Numer tomu
25
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Inne
System-identifier
0000069649