Phylogenetic analysis confirms the status of Saxifraga wahlenbergii Ball (Saxifragaceae) as a distinct endemic of the Western Carpathians
PBN-AR
Instytucja
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica
ISSN
0001-5296
EISSN
1898-0295
Wydawca
POLSKA AKADEMIA NAUK
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
40
Numer tomu
55 sup.1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The First Interdisciplinary Symposium “Biogeography of the Carpathians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context"
Początek konferencji
2013-09-26
Koniec konferencji
2013-09-28
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-58e34c73d5de865ec1640133