Kompleksowa metoda doboru obudowy zmechanizowanej w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Wiadomości Górnicze (5pkt w roku publikacji)
ISSN
0043-5120
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
2-7
Numer tomu
68
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
węgiel kamienny
eksploatacja
upodatnienie obudowy
en
hard coal
exploitation
yielding support
Streszczenia
Język
pl
Treść
Eksploatacja węgla kamiennego w rejonach występowania zjawisk dynamicznych wymaga uwzględnienia w projektowaniu obudowy wyrobisk, zarówno korytarzowych jak i ścianowych, oprócz obciążenia statycznego, także obciążenia dynamicznego. W artykule przeanalizowano możliwość oceny upodatnienia sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie oceny poprawności jej doboru do warunków geologiczno-gómiczych. Podano, zgodnie z aktualną wiedzą, kompleksową metodę postępowania celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatowanego wyrobiska chronionego zmechanizowaną obudową ścianową, w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu.
Język
en
Treść
Hard coal mining in the areas of occurrence of dynamic phenomena requires consideration in designing of workings’ support, both roadways and longwall gates, of also a dynamic load in addition to static load. The article analyzes the opportunity to evaluate the yielding of powered roof support’s section in terms of the assessment of the correctness of their selection for geological and mining conditions. Besides the article presents, in conformity with the state-of-art, a comprehensive approach focused on securing of safety of the working being exploited and protected by powered longwall support in conditions of a rockburst hazard.
Inne
System-identifier
PX-58e37a4fd5de865ec1642723