Poszukiwanie wczesnych stadiów rekrystalizacji w monokrysztale Cu- 8,5%at.Al po procesie wyciskania hydrostatycznego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki techniczne i inżynieryjne
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-65362-13-1
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Poszukiwanie wczesnych stadiów rekrystalizacji w monokrysztale Cu- 8,5%at.Al po procesie wyciskania hydrostatycznego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
11-16
Numer rozdziału
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
polski
mikrostruktura
duże odkształcenie plastyczne
tekstura
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem niniejszej pracy było zbadanie wczesnych stadiów rekrystalizacji w monokrysztale Cu-8,5%at.Al, o początkowej orientacji <111> po procesie wyciskania hydrostatycznego. Odkształcenie skumulowane wyniosło ε=1.2. Dodatkowo w pracy podjęto się analizy zmian mikrostruktury oraz tekstury monokryształu w stanie po odkształceniu oraz po wygrzewaniu przez 1h w różnej temperaturze. W celu obserwacji mikrostruktury wykonano badania przy użyciu skaningowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego (STEM), natomiast w celu analizy tekstury wykonano pomiary metodą rentgenowską. Pierwsze stadia rekrystalizacji zaobserwowano dla próbki wygrzewanej w temperaturze 260˚C, natomiast rekrystalizacja w całej objętości materiału zaszła w temperaturze 300˚C.
Inne
System-identifier
PX-58e4d9cad5de9fde735409e2