Analiza zasadności projektowania i wyposażania nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków w kontekście warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Instal (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1640-8160
EISSN
Wydawca
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
59-65
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Założenia projektowe
Skuteczność oczyszczania ścieków
Jakość ścieków wprowadzanych do wód i ziemi
Aglomeracja
angielski
Household wastewater treatment plant
Design assumptions
Wastewater treatment efficiency
Quality of wastewater discharged to waters or to soil
Inne
System-identifier
PX-58e4ac8cd5de9fde7353e6df