Oddziaływanie eksploatacji górniczej na nadziemne ciepłociągi
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-4224
EISSN
Wydawca
Wyższy Urząd Górniczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
18-24
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nadziemne ciepłociągi
eksploatacja górnicza
deformacje podłoża
en
overground heat-pipe
mining exploitation
soil deformation
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule omówiono oddziaływanie deformacji podłoża, spowodowanych eksploatacją górniczą, na nadziemne ciepłociągi. Nadziemne ciepłociągi na terenach górniczych, są zbudowane z izolowanych termicznie rur stalowych, ułożonych na podporach i wyposażonych w kompensatory. Deformacje podłoża gruntowego, na terenach górniczych wymuszają przemieszczenia podpór, co z kolei wywołuje dodatkowe siły i momenty zginające w konstrukcji ciepłociągów. Ciepłociągi są zabezpieczane przed tym oddziaływaniem przez ich upodatnienie, polegające na zastosowaniu dodatkowych kompensatorów i kompensacji kształtowych. W artykule przedstawiono sposób oceny możliwości przejmowania deformacji górniczych podłoża przez nadziemne ciepłociągi.
Język
en
Treść
The issue of the impact of subsoil deformations on above-ground heating pipelines, located within mining areas, was discussed. The considered heating pipelines are lied on supports and are constructed from steel pipes with thermal insulation. The expansion loops are mounted on these pipelines due to significant changes in temperature related to the transmission of heat energy and the resulting changes of their length. Subsoil deformations within mining areas cause the displacements of supports and thus pipelines are subjected to additional displacements, forces and bending moments. The heating pipelines are protected against the impact by the use of expansion loops with an increased operating range. In the article the way of evaluating the transferring possibility of mining subsoil deformations by above-ground heating pipelines was presented. Evaluation of the possibility should consider: assessment of the technical condition of heating pipeline construction and supports based on the field inventory data, assessment of the current ability to transfer subsoil deformation by pipeline compensators, kinematic analysis of extreme displacement values of supports resulting from the predicted values of subsoil deformation indicators, static strength analysis for the selected characteristic sections of the heating pipeline.
Inne
System-identifier
PX-58e4ba92d5de9fde7353efb2