Dynamic properties of tailing dam under mining induced seismic events
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
EURODYN 2014 : IX International Conference on Structural Dynamics, Porto, Portugal, 30 June – 1-2 July 2014 : proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
978-972-752-165-4
Wydawca
European Association for Structural Dynamics (EASD)
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Dynamic properties of tailing dam under mining induced seismic events
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
499-505
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
EURODYN 2014 : IX International Conference on Structural Dynamics
Początek konferencji
2014-06-30
Koniec konferencji
2014-07-02
Lokalizacja konferencji
Porto
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
BPK-RID-47722