INFLUENCE PHYSIOCHEMICAL CONDITIONS OF THE LOW BESKID SOILS ON THE QUALITY OF WINTER WHEAT GRAIN
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Książka
Tytuł książki
Protection of soil functions-challenges for the future: international conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland : conference materials
Data publikacji
2013
ISBN
9788375621440
Wydawca
Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
INFLUENCE PHYSIOCHEMICAL CONDITIONS OF THE LOW BESKID SOILS ON THE QUALITY OF WINTER WHEAT GRAIN
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
253-255
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Conference „ Protection of soil functions – challenges for the future ”
Początek konferencji
2013-10-16
Koniec konferencji
2013-10-18
Lokalizacja konferencji
Puławy
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
PX-58e50a38d5de9fde735422dd