Korzystanie z lasów a trwale zrównoważona gospodarka leśna.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Książka
Tytuł książki
Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska : korzystanie z zasobów środowiska / red. Bartosz Rakoczy, Małgorzata Szalewska, Karolina Karpus.
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7285-767-5
Wydawca
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Korzystanie z lasów a trwale zrównoważona gospodarka leśna.
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
367-376
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000072277