Zastosownie granulowanych adsorbentów węglowych do adsorpcji 2,4,6-trichlorofenolu z roztworów wodnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości (2015)
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-939465-5-6
Wydawca
Wydział Chemii UMCS
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Zastosownie granulowanych adsorbentów węglowych do adsorpcji 2,4,6-trichlorofenolu z roztworów wodnych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-58ee3daad5de51f226d0b0bd