Podnoszenie budowli jako metoda zapobiegania ich podtopieniu w nieckach obniżeniowych
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-4224
EISSN
Wydawca
Wyższy Urząd Górniczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
28-32
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
teren górniczy
obniżenia powierzchni
podnoszenie budowli
en
mining area
surface subsidene
building lifting
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule omówiono zagadnienie przeciwdziałania skutkom eksploatacji górniczej związanym z obniżeniami powierzchni terenów zabudowanych, w szczególności zagrożonych podtopieniem. Na przykładzie rejonu doliny rzeki Pszczynki przedstawiono propozycję podjęcia długookresowych działań dla naprawy obszarów przekształconych przez wielokrotną podziemną eksploatację górniczą, z możliwością podnoszenia budynków ponad pierwotny poziom terenu. Omówiono metodę wieloetapowego podnoszenia budowli w celu ich zabezpieczenia przed podtopieniami i umożliwienia wykonania niwelacji terenu.
Język
en
Treść
Large surface subsidence is one of the underground mining effect, especially after multi-seam coal mining. Subsidence can cause the relative raising of groundwater table and structure flooding. Uneven surface subsidence causes also building tilting. There are well known methods to rectify tilted structures. The building lifting method for their protection against flooding caused by subsidence was discussed. The lifting can be conducted in the following stages: − preparation of building structure, − intersection of building walls at the certain level, − temporary building support using jacks, − multi-stage building uplifting, rectification if needed, − basement backfilling, − construction of a new basement, − soil backfilling around the building to the expected level, − land leveling. Land leveling around the building can be done with the use of rock mining waste. Structure lifting and land leveling seem to be one of the effective ways to counteract the mining damage in the large subsidence areas, especially in built-up areas endangered by flooding.
Inne
System-identifier
PX-58edcb3dd5de51f226d00c58