Mutacje w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej a ryzyko rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby, nowotwory i wirusy.
Data publikacji
2016
ISBN
978-8365362-90-2
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Mutacje w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej a ryzyko rozwoju ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
92-97
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
PX-58ee0441d5de51f226d06295