Dopłaty wyrównawcze dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jako element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ustanowionej w art. 5 Konstytucji RP
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Zielonogórski)
Książka
Tytuł książki
Kwestia agrarna
Data publikacji
2016
ISBN
9788391926031
Wydawca
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Dopłaty wyrównawcze dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jako element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ustanowionej w art. 5 Konstytucji RP
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
143-151
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
Rozdział w monografii
Inne
System-identifier
WZCZ-18454