Gigantyczny odosobniony guz włóknisty w przestrzeni zewnątrzotrzewnowej. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
PBN-AR
Instytucja
I Wydział Lekarski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Polski Przegląd Chirurgiczny
ISSN
0032-373X
EISSN
2083-6015
Wydawca
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
7
Strony od-do
621-626
Numer tomu
86
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
16
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
-i5-FN-62f5500d-5ec0-4e8a-a54c-e41e5ef15c4a