The impact of biodegradable cutting fluid on the tribological properties of the friction pairs
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Tribologia
ISSN
0208-7774
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
69-80
Numer tomu
1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
en
tribotechnology
biodegradable cutting fluids
TiAlN coating
friction
wear
pl
tribotechnologia
biodegradowalne ciecze obróbkowe
powłoka TiAlN
tarcie
zużycie
Streszczenia
Język
en
Treść
This paper discusses results of wear tests performed with a T-01 M tribometer for a ball-on-disc configuration in the sliding contact. The tests were carried out for HS6-5-2C steel discs with and without a TiAlN coating deposited by physical vapour deposition (PVD), which were in contact with 100Cr6 steel balls. The tests were conducted under dry friction conditions and under lubricated friction conditions with cutting fluid containing zinc aspartate. The coating structure was observed using a JSM - 7100F scanning electron microscope. The surface texture of the discs and the balls was analysed before and after the tribologial tests with a Talysurf CCI Lite optical measurement system. The cutting fluid used in the tests contributed to a reduction in the friction resistance and offered anti-corrosion protection.
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych na testerze T-01 M pracującym w skojarzeniu trącym kula-tarcza w ruchu ślizgowym. Testy zrealizowano dla tarcz ze stali HS6-5-2C bez powłoki i z powłoką TiAlN naniesioną techniką fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD oraz kul wykonanych ze stali 100Cr6. Badania wykonano w warunkach tarcia technicznie suchego i ze smarowaniem cieczą chłodząco-smarującą zawierającą dodatek uszlachetniający – asparginian cynku. Obserwacje struktury powłoki zrealizowano przy użyciu mikroskopu skaningowego SEM JSM - 7100F. Analizę struktury geometrycznej powierzchni tarcz oraz kul przed i po testach tribologicznych wykonano profilometrem optycznym Talysurf CCI Lite. Użyta do badań ciecz obróbkowa wpłynęła na zmniejszenie oporów ruchu oraz dodatkowo zapewniło ochronę antykorozyjną w czasie prowadzenia testów.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
40340