Estimation of the use of fibrin and collagen membranes as carriers for platelet-derived growth factor-BB (PDGF-BB) in the presence of amoxicillin.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
INDIAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & BIOPHYSICS
ISSN
0301-1208
EISSN
0975-0959
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
196-202
Numer tomu
52
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000051325