Realizacja programu „Bon na innowacje” szansą na rozwój współpracy nauki z biznesem
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego
Książka
Tytuł książki
Przemysły kreatywne 2.0.12
Data publikacji
2013
ISBN
9788392573050
Wydawca
Fundacja Rozwoju Kina
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Realizacja programu „Bon na innowacje” szansą na rozwój współpracy nauki z biznesem
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
12-26
Numer rozdziału
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.97
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
rola innowacji w rozwoju przemysłu kreatywnego
efektywna współpraca przemysłu i nauki
studium przypadku rozwoju współpracy międzysektorowej
działalność badawczo-rozwojowa
en
role of innovation for development of creative industries
effective cooperation between science and industry environments
study of cross-sector cooperation for development
research and development
Streszczenia
Język
pl
Treść
Publikacja stanowi analizę możliwości podejmowania współpracy przez środowiska nauki i biznesu na podstawie studium przypadku programu „Bon na innowacje”, realizowanego przez przedsiębiorstwo działające w obszarze przemysłu kreatywnego wraz z jednostką naukową. Analiza ta pozwoliła uzyskać wiedzę o roli jednego z mechanizmów wspierających innowacyjne działania B+R w przełamywaniu barier partnerstwa międzysektorowego oraz budowaniu perspektywy dalszej, długotrwałej współpracy badawczo-rozwojowej.
Język
en
Treść
This publication provides an analysis of the possibilities to build cooperation between the science and business environment based on case study for the “Bonus for innovation” program carried out by a company operating in the field of creative industries and a research unit. This analysis allowed to gain knowledge of one of the mechanisms that supports innovative R&D activities overcoming barriers between cross-sector partnerships as well as building further long-term research and development cooperation perspectives.
Cechy publikacji
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:811944