Spatial and temporal variability of the interception in the natural wetland valley, the lower Biebrza basin case study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES-SGGW LAND RECLAMATION
ISSN
1898-8857
EISSN
2081-9617
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
111-119
Numer tomu
45
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
27224