Charakterystyka profilu ekspresji genu kodującego u-kalpainę (CAPN1) w tkance mięśniowej u świń.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
IV Kongres Genetyki - Streszczenia
Data publikacji
2013
ISBN
9788393531714
Wydawca
Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Charakterystyka profilu ekspresji genu kodującego u-kalpainę (CAPN1) w tkance mięśniowej u świń.
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
147-147
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.09
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IV Polski Kongres Genetyki
Nazwa konferencji
IV Polski Kongres Genetyki
Początek konferencji
2013-09-10
Koniec konferencji
2013-09-13
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Komunikat-o-wynikach-badań
Inne
System-identifier
3838