Association of calpastatin gene polymorphisms and meat quality traits in pig
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences
Data publikacji
2013
ISBN
brak
Wydawca
EUROBIOTECH
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Association of calpastatin gene polymorphisms and meat quality traits in pig
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
157-157
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.09
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
pig, calpastatin
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EUROBIOTECH
Nazwa konferencji
5th Central European Congress of Life Sciences
Początek konferencji
2013-10-08
Koniec konferencji
2013-10-11
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
PubMed, PJSD, CEON, Europe PubMed Central, Agro, INFONA, BIOSIS Previews, DOAJ, Science Citation Index Expanded, Current Contents - Life Sciences, IC Journals Master List, PBL - Polska Bibliografia Lekarska, Scopus, PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Calpastatin is an endogenous inhibitor specific for the calpains (calcium-dependent cysteine protease). Due to the regulation of proteolysis processes in cells, the activity of calpastatin is related with several meat quality traits such as tenderness, drip loss, water holding capacity, conductivity or color. Calpastatin is also associated with the rate of degradation of muscle structural proteins post mortem via controlling of calpain activity. Furthermore, the calpastatin protein is thought to influence the expression levels of genes encoding structural or regulatory proteins. Based on above function, calpastatin gene (CAST) is considered to be a candidate gene for the meat quality in many domestic animals including pig.
Cechy publikacji
Doniesienie-naukowe-na-konferencję
Inne
System-identifier
4233