Effect of differences in feed intake of Polish Landrace pigs on some fattening parameters.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
Data publikacji
2014
ISBN
9789086862481
Wydawca
Wageningen Academic Publishers
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Effect of differences in feed intake of Polish Landrace pigs on some fattening parameters.
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
423-423
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.09
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EAAP 2014
Nazwa konferencji
65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
Początek konferencji
2014-08-25
Koniec konferencji
2014-08-29
Lokalizacja konferencji
Copenhagen
Kraj konferencji
DK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Doniesienie-naukowe-na-konferencję
Inne
System-identifier
4977