Association of calpastatin polymorphisms with slaughter and fattening traits of pigs
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Materiały z konferencji: V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development"
Data publikacji
2014
ISBN
brak
Wydawca
UTP Bydgoszcz
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Association of calpastatin polymorphisms with slaughter and fattening traits of pigs
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1-4
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.36
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
pig, calpastatin
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges
Nazwa konferencji
V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development"
Początek konferencji
2014-09-18
Koniec konferencji
2014-09-20
Lokalizacja konferencji
Bydgoszcz-Inowrocaw
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Doniesienie-naukowe-na-konferencję
-Komunikat-o-wynikach-badań
Inne
System-identifier
5002