Effect of rearing system on chemical characteristics of meat from cockerels undergoing conservation
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”
Data publikacji
2015
ISBN
brak
Wydawca
UR Kraków
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Effect of rearing system on chemical characteristics of meat from cockerels undergoing conservation
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
129-129
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.09
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”
Początek konferencji
2015-06-15
Koniec konferencji
2015-06-16
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Doniesienie-na-konferencję-naukową
Inne
System-identifier
5261