Effect of outdoor access on the body weight and some meat quality parameters of Rhode Island Red cockerels (R-11)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”
Data publikacji
2015
ISBN
brak
Wydawca
UR Kraków
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Effect of outdoor access on the body weight and some meat quality parameters of Rhode Island Red cockerels (R-11)
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
130-130
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.09
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”
Początek konferencji
2015-06-15
Koniec konferencji
2015-06-16
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Cechy publikacji
Doniesienie-na-konferencję-naukową
Inne
System-identifier
5263