Analiza stabilności wybranych genów referencyjnych wykorzystywanych w ilościowej metodzie PCR (real-time PCR) w wątrobie i tkance tłuszczowej owiec
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Badania molekularne w naukach o zwierzętach”
Data publikacji
2015
ISBN
brak
Wydawca
UR Kraków
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza stabilności wybranych genów referencyjnych wykorzystywanych w ilościowej metodzie PCR (real-time PCR) w wątrobie i tkance tłuszczowej owiec
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
89-89
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.09
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Badania molekularne w naukach o zwierzętach”
Początek konferencji
2015-06-09
Koniec konferencji
2015-06-10
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
Komunikat-o-wynikach-badań
-Książka-abstraktów
Inne
System-identifier
5344