Discrimination of cockerels and capons based on mass spectra analysis of volatile compounds in pectoral muscle by SPME-GC-MS
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 23-24 June 2016
Data publikacji
2016
ISBN
9788377172407
Wydawca
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Discrimination of cockerels and capons based on mass spectra analysis of volatile compounds in pectoral muscle by SPME-GC-MS
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
24-25
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.18
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
volatile compounds, meat, capons, SPME-GC/MS
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain
Początek konferencji
2016-06-23
Koniec konferencji
2016-06-24
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Cechy publikacji
Doniesienie-naukowe-na-konferencję
Inne
System-identifier
5994