Analiza wyników użytkowości i efektywnej wielkości populacji krajowych gęsi czterech odmian południowych.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Naukowe Zootechniki
ISSN
0137-1657
EISSN
Wydawca
Instytut Zootechniki PIB
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
107-118
Numer tomu
41
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.09
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
gęsi, bioróżnorodność, zdrowotność, produkcyjność
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem badań była analiza kształtowania się wyników użytkowości i efektywnej wielkości populacji krajowych gęsi czterech odmian południowych stanowiąca ocenę efektywności stosowanego programu ochrony za okres 9 lat. Materiał badawczy stanowiły cztery populacje gęsi krajowych południowych: garbonose (Ga), kieleckie (Ki), lubelskie (Lu) oraz podkarpackie (Pd). Analizie poddano podstawowe wyniki produkcyjne i wylęgowości uzyskane w latach 2004-2012. Na podstawie przeprowadzonej analizy podstawowych wyników użytkowości można stwierdzić, że opracowany program ochrony gęsi umożliwia skuteczną realizację wytyczonych w nim celów, a liczebność ptaków i sposób kojarzeń chroni je przed wzrostem inbredu. Wraz z poprawą warunków utrzymania na fermie obserwuje się poprawę wyników reprodukcji. Niestety, w omawianych populacjach, zauważyć można okresowe zwiększenie poziomu padnięć w niektórych latach. Szczególnie ma to miejsce pod koniec okresu nieśności tj. czerwiec-lipiec, kiedy pogarsza się kondycja zdrowotna ptaków, wyczerpanych nieśnością, a równocześnie w tym czasie występują źle znoszone przez gęsi upały. Ze względu na zmieniające się warunki środowiskowe na fermie w badanych populacjach gęsi obserwuje się dużą zmienność w zakresie, masy ciała, nieśności oraz masy jaj w poszczególnych latach.
Cechy publikacji
Oryginalny-artykuł-naukowy
Inne
System-identifier
4818