Analysis of stakeholders’ implementation of the National Strategy for sustainable utilisation and conservation of animal genetic resources in Poland
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science
ISSN
1898-8830
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
197-207
Numer tomu
55
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.00
Słowa kluczowe
EN
National Strategy, animal genetic resources conservation, stakeholders
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Analysis of stakeholders’ implementation of the National Strategy for sustainable utilisation and conservation of animal genetic resources in Poland. The study, based on the customised questionnaire, was aimed at evaluating the contribution of relevant stakeholder groups in the implementation of Strategic Priorities and specific tasks identified in the Action Plan to the National Strategy. The analysis shows that breeders associations and other organizations entrusted with herd book keeping, as well as agricultural universities, are significantly contributing to the implementation of the National Strategy. In addition, significant involvement in implementation was reported by regional authorities (Marshal’s Offices in voivodships) and extension services. Public administration and governmental agencies proved to be heavily engaged in implementation and enforcement of specific areas of the Action Plan.
Język
PL
Treść
Analiza wdrażania Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce.Badania, oparte na ankietach przygotowanych indywidualnie dla wybranych grup organizacji miały za zadanie ocenić, w jakim zakresie te grupy przyczyniają się do realizacji Strategicznych Priorytetów i specyficznych zadań, przyjętych w Planie Działań do Krajowej Strategii. Analiza wykazała, że związki hodowców i inne organizacje, którym powierzono prowadzenie ksiąg hodowlanych, jak też uczelnie rolnicze mają znaczący wkład we wdrażaniu Krajowej strategii. Ponadto duże zaangażowanie wykazały wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie jak i służby doradztwa rolniczego. Administracja publiczna i agencje rządowe były zaangażowane w wysokim stopniu we wdrażanie i nadzorowanie działań, w zakresie swoich kompetencji.
Cechy publikacji
Oryginalny-artykuł-naukowy
Inne
System-identifier
6396