Analiza gospodarowania odpadami z grupy tworzyw sztucznych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
ISSN
EISSN
2391-9361
Wydawca
P.A. Nova S.A.
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2(14)
Strony od-do
189-189
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
recykling
odpady
pojazdy wycofane z eksploatacji
tworzywa sztuczne
en
recycling
waste
end- of-life vehicles
plastics
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SWwIP
Nazwa konferencji
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Początek konferencji
2016-09-07
Koniec konferencji
2016-09-10
Lokalizacja konferencji
Wisła
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest identyfikacja problemów gospodarki odpadami pochodzącymi ze zużytych samochodów osobowych, szczególnie tworzyw sztucznych. Główne zagadnienia dotyczą odpadów, które potencjalnie mogłyby być wykorzystywane, a obecnie w dużym stopniu są składowane na wysypiskach, np. pianki pochodzące z foteli samochodowych. Identyfikacja istotnych problemów w zakresie recyklingu, pozwala na zwrócenie uwagi na konieczność udoskonalenia poziomu demontażu pojazdów oraz do zintensyfikowania działań na rzecz powtórnego wykorzystania tego typu odpadów.
Język
en
Treść
This article aims to identify the problems of managing waste coming from disused cars, especially the plastics. The main issues relate to the waste that could potentially be used, and at present, to a large extent ends up in the landfills, e.g. foams from car seats. Identification of the major problems in the field of recycling, allows drawing attention to the need to improve the level of vehicle dismantling and to intensify efforts to reuse this type of waste.
Cechy publikacji
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Management – field of economics
discipline:Inżynieria produkcji
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Production engineering
discipline:Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:793811