Możliwości wykorzystania szumu Barkhausena do oceny mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
10
Strony od-do
664-667
Numer tomu
736
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
pełzanie
szum Barkhausena
mikrostruktura
właściwości mechaniczne
odkształcenie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca stanowi próbę oceny właściwości mechanicznych za pomocą wybranego parametru określającego poziom szumu Barkhausena. Przedstawiono wpływ mikrostruktury materiału na charakter szumu Barkhausena. Próbki ze stali energetycznej poddano wstępnej deformacji alternatywnie wskutek przyspieszonego pełzania przy stałym obciążeniu lub plastycznego płynięcia przy obciążeniu monotonicznie narastającym. Każdy z wymienionych procesów przerywano dla różnego stopnia ich zaawansowania w celu uzyskania próbek o wzrastającym poziomie odkształcenia. Po wywołaniu wstępnej deformacji próbki poddano badaniom magnetycznym, a następnie przeprowadzono statyczne próby rozciągania. W ostatnim etapie pracy dokonano analizy związków występujących między umowną granicą plastyczności a wybranym parametrem szumu Barkhausena.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Energetyka
Electrical engineering
Energetics
discipline:Fizyka
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Mechanika
discipline:Physics
discipline:Materials science
discipline:Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:706248