Cele, koncepcja i założenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem
PBN-AR
Instytucja
Instytut Transportu Samochodowego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
7613-7618
Numer tomu
4/2015
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
architektura FRAME
Inteligentne Systemy Transportowe
Krajowy System Zarządzania Ruchem
en
FRAME architecture
Intelligent Transportation Systems
National Traffic Management System
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka 2015
Początek konferencji
2015-08-30
Koniec konferencji
2015-09-02
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono historię prac zmierzających do opracowania jednolitego standardu FRAME. Opisano założenia i cele Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Przedstawiono 17 modułów wdrożeniowych, które będą wdrażane na drogach sieci TEN-T, sieci dróg krajowych nie należących do tej sieci i na nowo-budowanych odcinkach dróg, w zakresie kontraktów budowlanych. W artykule przedstawiono obszary funkcjonalne KSZR i bazy danych, które będą wykorzystane do jego budowy.
Język
en
Treść
The paper presents the history of the work aimed to develop a uniform standard FRAME. Describes also the aims and objectives of the National Traffic Management System. Paper shows 17 deployment modules that will be implemented on the road TEN-T network, the national road network does not belong to the network and re-built road sections in terms of construction contracts. The article presents the functional areas of KSZR and databases that will be used for its construction.
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Transport
discipline:Transport
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:704904